تبلیغات
الفبای مهدویت - مطالب ابر آخرالزمان
 
 
 
پایان تاریخ
انسان با توجه به طبع جستجوگرش، همواره به سرانجام دنیا می اندیشیده است. همه ادیان الهی و بیشتر مکاتب بشری درباره پایان تاریخ اظهار نظر کرده اند. در همه پیشگویی های مربوط به آخرالزمان، خبرهای نگران کننده ای وجود دارد، ولی اغلب بر این امر اتفاق نظر دارند که پایان کار بشر، روشن و امیدوار کننده است. در متون زرتشتی به صراحت از دوره طلایی بشر در تاریخ جهان یاد شده که به آشوب ها و بلاهای بسیار مسبوق می گردد و با ظهور سوشیانس (واپسین منجی) محقق می شود. در ادیان ابراهیمی ، بیش از آیین ها و مکاتب دیگر بر دوره طلایی بشر در پایان تاریخ، تاکید شده است. در عهد عتیق، برقراری سعادت و عدالت در سراسر جهان پیش بینی شده که به وسیله «ماشیح» محقق می شود. در عهد جدید نیز به این مطلب پرداخته شده است. در مکاشفه یوحنَا نیز به برقراری صلح و آرامش جهان در پایان آن اشاره شده است.
دیدگاه قرآن نیز درباره سرانجام بشر، خوش بینانه است و در آن، پایان دنیا روشن و سعادت آمیز دانسته شده است.


طبقه بندی: پ


ن : سرباز گمنام امام زمان (عج)
ت : جمعه 16 تیر 1391
آتش و دود
در نشانه های آخرالزمان آمده است: آتش و دودی در خاور زمین بر می خیزد که تا چهل شب مشتعل می شود.[1] قیامت برپا نمی شود تا در یکی از وادی های حجاز، آتش روان گردد.[2] تعبیر سیلان و روان در مورد آتش محل تامل است؛ زیرا آتش هنگامی می تواند روان گردد که جسم شعله ور، یک جسم سیال و مایع باشد و آن چیزی جز نفت نیست. برخی از این آتش، تعبیر به منفجر شدن چاه های نفت کرده اند. امیر مومنان علی(ع) می فرماید: پیش از قیام قائم(ع) مردم با یک سلسله از نشانه های آسمانی بیم داده می شود: 1. آتشی که در آسمان پدید آید...[3]
در حدیث دیگری آمده است: عمودی از آتش در طرف مشرق در آسمان پدید می آید که همه مردم روی زمین آن را می بینند. هر کس آن زمان را درک کند، برای خانواده اش مواد غذایی یک ساله را تامین کنید.[4]
منابع :
1. روزگار رهایی، جلد 2، صفحه 833.
2. همان، صفحه 834.
3. ارشاد مفید، صفحه 340؛ اعلام الوری، صفحه 429؛ الزام الناصب، صفحه 184.
4. روزگار رهایی، جلد 2، صفحه 839.


طبقه بندی: آ


ن : سرباز گمنام امام زمان (عج)
ت : جمعه 11 فروردین 1391
   
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.